Framtidsplanering


Stanna upp och reflektera över din situation - både i yrkes- och privatlivet.


Vi ger dig verktyg för att kunna formulera en plan för framtiden. Att samtala med en professionell coach ger dig värdefulla och ibland ögonöppnande insikter kring din framtid;


 • Vad du passar för
 • Vad du är bäst på
 • Hur du kan få bättre balans i livet
 • Hur du kan må bättre!


Vi coachar digitalt eller per telefon, så det spelar ingen roll var du bor, så länge du har viljan så bistår vi med verktygen!


Kontakta oss för att boka ett första kostnadsfritt samtal, där vi går igenom om Framtidsplanering passar dig.

Ledarcoachning


Genom utveckling av ledarskapsförmåga, bredda kompetensen och vidga perspektiven kan ni skapa en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö, samtidigt som ledarna själva får möjlighet till personlig och professionell utveckling, exempelvis;


 • Ökad självkännedom
 • Bättre relationer både internt och
  externt
 • En förbättrad ledarstil
 • Ett vidgat perspektiv
 • Förbättrad stresshantering
 • Ökad wellbeing
 • Balans i livet


- Våga prova!


Kontakta oss för att boka ett första kostnadsfritt samtal, där vi går igenom om Ledarcoachning är rätt för dig/er just nu.