LEDARCOACHNINGENS POSITIVA EFFEKTER


Ledarcoachning är en värdefull investering för både arbetsgivaren och dess ledare. Genom att utveckla individernas ledarskapsförmågor kan man skapa en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö, samtidigt som ledarna själva får möjlighet till personlig och professionell utveckling.


Att erbjuda chefer och ledare inom företaget coachning kan ha flera positiva effekter:

FÖRDELAR FÖR ARBETSGIVAREN


 • Förbättrat ledarskap
 • Minskad personalomsättning
 • Förbättrad teamdynamik
 • Stärkt företagskultur
 • Ökad motivation & trivselFÖRDELAR FÖR INDIVIDEN


 • Ökad självkännedom
 • Bättre relationer
 • Effektivare kommunikation
 • Förbättrad stresshantering
 • Ökad wellbeing
 • Balans i livet